Organo convocante: Concello de Santiago de Compostela