Organo convocante: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat