Organo convocante: Ajuntament de La Roca del Vallès