Organo convocante: Ajuntament de El Port de la Selva