Organo convocante: Ajuntament de Cassà de la Selva